Klar Tale Nettavis

Lettlest innsikt og oversikt

Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Større skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser. Klar Tale kommer ut hver torsdag som papirutgave, som lydavis på CD og podcast, og som punktskriftutgave. På våre nett-sider klartale.no finner du alltid de viktigste nyhetene. De er alltid lette å lese. Fordi vi bryr oss om at alle skal få informasjon.

 

At Klar Tale, we care about making news for everyone. Klar Tale is the only newspaper in Norway which is easy to read. The text in Klar Tale is larger than in other newspapers. You can find important daily news on our homepage www.klartale.no. We also have a braille edition. And you can listen to a spoken edition of the newspaper. Klar Tale will always be easy to read.

 

Klar Tale ist Norwegens einzige Zeitung für Menschen mit verschiedenden Leseschwierigkeiten. Eine grössere Schrift und eine einfachere Sprache sorgt dafür dass die Zeitung einfacher zu lesen ist als andere. Klar Tale erscheint jeden Donnerstag im Papierformat, vorgelesen auf CD und Podcast und als Punktschriftausgabe für Blinde. Auf unseren Internetseiten klartale.no finden Sie immer die wichtigsten Nachrichten. Sie sind immer einfach zu lesen. Weil es uns wichtigt ist dass Information für jeden zugänglich ist.