Kultur

Ombestemmer seg ikke – Y-blokka skal rives

Departementet gjør ikke om på det de har bestemt. Y-blokka skal rives. Det strider ikke med internasjonale avtaler, mener de.

Y-blokka i regjerings-kvartalet i Oslo er snart historie. Blant andre Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund forsøkte å redde bygget. De klaget på saken.

Men Kommunal- og moderniserings-departementets tar ikke klagen til følge. De mener at tillatelsen til å rive ikke strider mot internasjonale avtaler.

Dermed gjelder fortsatt vedtaket om å rive blokka. Den har kunst av kunstnerne Picasso og Carl Nesjar. Kunsten skal tas vare på. Den skal flyttes til et annet sted i regjerings-kvartalet.

Mer fra Kultur

På forsiden nå