Kultur

Tingretten kan utsette rivingen

Y-blokka i regjeringskvartalet er tema i Oslo tingrett. Det skjer denne uken. Hva som skjer med bygget kan bli bestemt før påske.

Alt er klart for riving av Y-blokka. Den ligger i det gamle regjerings-kvartalet. Det er regjeringen som har sagt at bygget kan rives. Men det har kommet et krav til Oslo tingrett. Det er at rivingen utsettes til etter en rettssak. De som vil hindre rivingen har saksøkt staten. Tingretten skal bestemme om rivingen må utsettes.

Organisasjonene Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminne-foreningen har saksøkt staten. De vil at Y-blokka skal bli stående. Saken skal opp i retten etter sommeren. Derfor krever de at Oslo tingrett sier at rivingen må utsettes. Slik vil de unngå at bygget er borte før rettssaken begynner. Svaret på om rivingen utsettes, kan komme før påske sier NAL.

Myndighetene har allerede avvist alle klager på den planlagte rivingen. Statsbygg ønsker å begynne rivingen i april. Da kan de begynne på arbeidet med å bygge et nytt regjering-skvartal.

Berit Reiss-Andersen er advokaten til de som saksøker staten. Hun sier myndighetene har gjort flere feil i saken. De mener derfor at avgjørelsen om riving er ugyldig.

Myndighetene har en plan for å bevare kunstverkene i bygget. De er laget av Carl Nesjar og Pablo Picasso. Den kunstneriske verdien synker om kunstverkene fjernes fra bygget som de er en del av. Det mener saksøkerne. De mener også at bygget er viktig for samfunnet.

– Det er svært mange som synes det er vondt at de vil rive regjeringskvartalet, sa Reiss-Andersen i retten på torsdag. Hun sa at ødeleggelse av byggene var en del av målet til terroristen 22. juli.

Regjeringen sier at rivingen er nødvendig. De mener det er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Deler av bygget ligger over en tunnel.

Andreas Hjetland har ansvaret for saken hos Regjeringsadvokaten. Han mener myndighetene har håndtert saken på en god måte.

Organisasjonen Y-blokkas venner sier planen om riving bryter regler for klimautslipp. Det avviser Hjetland. Flere mener planen bryter flere andre avtaler som har blitt del av norske lover. Det avviser også Hjetland.

Mer fra Kultur

Siste utgave

På forsiden nå