Kultur
Bildet viser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Han setter en spade i jorda. Arkeologer skal grave fram et gammelt vikingskip.

Graver fram vikingskip for første gang på over 100 år

Minister Sveinung Rotevatn fikk æren. Han satte spaden i jorda først.

Arkeologer graver fram Gjellestadskipet fra jorda. For første gang på over 100 år graver de fram et vikingskip i Norge.

Sveinung Rotevatn er klima- og miljøminister. Han fikk æren av å sette spaden i jorda først.

Utgravingen tar rundt fem måneder.

Restene av skipet ble funnet i 2018. Det ligger på gården Jellestad utenfor Halden. Det er et viktig funn.

Skipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet.

Skipet i Halden kan ha vært mellom 23 og 24 meter langt.

Regjeringen satte av 15,6 millioner kroner. Det skal de bruke på å grave fram skipet. Det er i fare hvis det blir liggende. Derfor er det viktig å starte med utgravingen.

– Gjellestadskipet er et funn av enestående betydning i Norge og verden, sa Rotevatn. Han er fra partiet Venstre.

Bare kjølen på skipet er bevart og helt. Det har undersøkelser vist. Men sopp truer denne delen av skipet.

– Funnet er veldig sårbart, sa Rotevatn. Han snakket da om menneskelige inngrep og endret klima. Skipet blir brutt ned.

Derfor var det nødvendig med ekstra penger. Det skal stanse nedbrytingen og sikret funnet. Det sikrer også kunnskap, sa han.

Det er funnet flere vikingskip i graver i Norge. Det siste funnet ble gjort i 1904. Da fant de Osebergskipet ved Tønsberg.

Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880. Mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.

Gjellestadskipet er veldig gammelt. Det kan tidligst ha blitt bygget i år 733 etter Kristus. Det er trolig fra tidlig vikingtid.

Mer fra Kultur

Siste utgave

På forsiden nå