KLAR TALE 30 ÅR:

– Alle må ha lik tilgang til informasjon

Tirsdag deltok flere organisasjoner i en debatt om lettleste nyheter. – Nyheter på et enkelt språk er viktig for demokratiet, sier Monica Helvig i Leser søker bok.

Klar Tale feiret sitt 30-årsjubileum med en debatt om lettleste nyheter. Organisasjonene Dysleksi Norge, Norges Blindeforbund, Afasiforbundet i Norge og Leser søker bok deltok i debatten tirsdag.

Monica Helvig er daglig leder i Leser søker bok. Lettlest språk er viktig for demokratiet, sa hun.

– Alle må ha lik tilgang til informasjon og nyhetsbildet. Det er en forutsetning for demokrati. Jeg tror ikke Klar Tale er noe mindre viktig nå enn for 30 år siden. Heller omvendt. Fordi Klar Tale er en kilde du kan stole på, sa Helvig.

Avisa er også viktig for å skjønne hvordan samfunnet er bygget opp, sa hun.

– Det er særlig viktig for mennesker som er nye i Norge, sa Helvig.

Mange nyhetsmedier forutsetter ofte at folk vet ting fra før. Det er når de presenterer nyheter, sa Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

– Klar Tale er flink til å alltid få fram hva ting egentlig betyr. Avisa har hatt veldig stor betydning ved valg. Særlig for blinde og svaksynte som ikke får med seg alt på TV. Avisa gir et innblikk i hva de forskjellige partiene står for, sa Fuglerud.

Mange er født med vansker med å lese.

– De har ofte kjent på følelsen av å ikke være smarte nok. Så i tillegg til demokrati og deltakelse, er lettleste nyheter viktig for å føle seg inkludert, sa Caroline Solem i Dysleksi Norge.

Klar Tale finnes både på papir og på nett. Avisa vil prøve å tilby nyheter på de plattformene leserne ønsker, sa redaktør Gøril Huse.

Men papiravisa er fortsatt viktig for mange. Spesielt for folk med afasi, sa Marianne Brodin i Afasiforbundet i Norge.

– Terskelen for å bli digital er høy for mange. Får du afasi, er du gjerne over 70 år. Den digitale kunnskapen er ofte lav på forhånd, sa hun.

Siste utgave

På forsiden nå