Kultur
Mens færre nordmenn er medlemmer av Kirken, øker medlemstallene i andre tros- og livssynssamfunn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Færre nordmenn vil være med Den norske kirke

Stadig færre nordmenn vil være med i Den norske kirke. Samtidig øker medlemstallene i andre trossamfunn i Norge.

Færre nordmenn enn før er medlemmer av Den norske kirke. Færre blir døpt, konfirmert og går til gudstjeneste. Medlemstallene i andre tros- og livssynssamfunn øker.

Antall medlemmer i Den norske kirke har sunket siden 2011. I 2020 var tallet omtrent 3,7 millioner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er over 280.000 færre medlemmer enn i 2005.

Nå blir under halvparten av nyfødte barn døpt i Kirken. Det er også færre som velger å konfirmere seg i kirken.

I andre trossamfunn er det motsatt. I 2006 var 384.000 nordmenn medlemmer av andre trossamfunn. I 2020 er tallet nesten 700.000.

Økningen kan ha sammenheng med at det er flere innvandrere i Norge. Det skriver SSB.

Mer fra Kultur

Siste utgave

På forsiden nå