Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Mysterier under jorda

I England ble nylig skjelettet til kong Rikard III funnet etter flere hundre år. Også i Norge skjuler det seg graver etter konger og andre viktige personer.

I Gamlebyen i Oslo sto en gang to mektige kirker. Mariakirken var kongens egen kirke. Litt bak lå St. Hallvardskirken, som var biskopens katedral. I dag er det bare ruiner igjen av kirkene der mektige konger og dronninger en gang ble gravlagt.

I middelalderen ble kongelige gravlagt inne i kirker. Det ble også biskoper og andre viktige folk.

– De fleste kongegravene er i Nidaros i Trøndelag. Men det er også flere i Oslo. Det ble skrevet ned hvor mange av de kongelige ble gravlagt. Men ikke alle er funnet, sier Hedvig Vollsnes. Hun er middelalder-historiker i Middelalderbyen Oslo.

LES MER HER: Fant død konge under parkeringsplass

Sigurd Jorsalfare fikk en spesiell skjebne. Han ble gravlagt inne i veggen i St. Hallvardskirken i 1130. I 1650-årene kom en dansk student på besøk til Oslo. Studenten sa at han fant graven til Jorsalfare. Han gravde litt inn i veggen med hendene. Der fant han en hodeskalle. Studenten tok den med seg tilbake til København i Danmark.

– Vi vet ikke sikkert om denne historien stemmer. Men det er ikke usannsynlig, sier Vollsnes.

Hodeskallen er tilbake i Norge. Den er igjen murt inn i en vegg, i det kongelige gravkapellet på Akershus slott.

– Forskere søkte i fjor om å få ta prøver for å finne ut om det faktisk er Jorsalfare. Men de fikk nei. Årsaken var at det er såpass usikkert om det er ham, forteller Vollsnes.

LES MER HER: Historisk kirke brant ned

Arkeologene er derimot sikre på at de har funnet kongeparet Håkon V og Eufemia. De ble funnet bak alteret i ruinen av Mariakirken. Nå er også de flyttet til Akershus slott.

Trolig ligger også parets oldebarn Håkon VI der. Han døde i 1380. Han ble den siste kongen over Norge som et selvstendig rike fram til Norge igjen ble et eget land i 1905. Det er funnet en grav litt lenger bak alteret som trolig er hans.

I St. Hallvardskirken ble trolig kongene Inge Krokrygg og Magnus Blinde begravet. Men akkurat hvor får vi kanskje aldri vite. Årsaken er ivrige arkeologer på 1800-tallet.

– Det ble funnet mange graver i kirken. De første arkeologene som drev utgravinger her, sorterte skjelettene slik at de la alle lårbein i én kasse, alle hodeskaller i en annen og så videre. Dermed er det nå veldig vanskelig å vite hvem som er hvem, forklarer hun.

LES MER HER: Fikk tilbake stjålne skatter

Den viktigste årsaken til at mange gamle kongegraver er borte, er reformasjonen i 1537. Da gikk Norge over fra katolsk kristendom til protestantisk kristendom.

– Alt som minte om katolske symboler, skulle fjernes eller ødelegges. Det gikk også ut over gravene, som hadde katolske symboler, sier Vollsnes.

I St. Hallvardskirken lå også skjelettet etter helgenen Sankt Hallvard i et sølvskrin på alteret. Skjelettet ble kastet ut, og sølvskrinet trolig smeltet om. Folk skulle ikke lenger tilbe helgener.