Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Vi må synge mer

– Bli med og syng ut for sangen i skolen! Artist Maj Britt Andersen og flere organisasjoner vil ha mer sang i skolen.

– Dette oppropet er viktig! Bli med og syng ut for sangen i skolen, sier artist Maj Britt Andersen. Hun er kjent for å synge for de minste barna.

Flere organisasjoner har gått sammen om å lage et opprop. Det skal sikre sangens fremtid i den norske skolen.

Bakgrunnen er at «sang» er fjernet som et av målene i faget norsk. Allerede for to år siden ble sang fjernet fra lærerplanen. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

– Mange er bekymret, står det i oppropet. Det er laget av paraply-organisasjonen Krafttak for sang.

Krafttak for sang har fått med seg flere andre organisasjoner som driver med musikk. De er alle bekymret for sangens fremtid i skolen. 12. juni skal de ha en markering i Oslo. Den skjer foran Stortinget i Oslo.

Organisasjonene mener at det også brukes mindre sang i utdanning av lærere. Både forskning og praktisk erfaring viser at det synges mindre i skolen nå enn før, sier de.

Artist May Britt Andersen mener hun var heldig da hun gikk på skolen. Hun hadde ei lærerinne som hadde tro på at tegning var like viktig som regning. Og de sang, hver dag.

– Vi åpnet gjerne skoledagen med ei vise av Prøysen. Det var viktig å synge i skolen den gangen. Men det er minst like viktig å synge i dag, sier hun.

Andersen sier hun selv har erfart hvor viktig sang er i skolen. Hun har vært ofte på turneer til skoler der de synger. Der har hun sett hvor inkluderende sangen er på ungene.

– Det er viktig med dette fellesskapet. For en gang skyld blir de ikke målt eller sammenlignet med elever de går sammen med. De er bare sammen og har stor glede av det, sier hun.

I oppropet skriver organisasjonen om fire områder som de vil at skal bli bedre:

* Sang i skolen hver dag.

* Mer kunnskap om sang for dagens og nye lærere

* Sikre at sang får sin riktige plass i alle læreplaner.

* Styrke estetiske fag i skolen, der sangen blir en del av det.

Myndighetene har sagt at det fortsatt skal synges i skolen. Sang skal være en metode som lærere kan velge å bruke. Ikke et mål i seg selv.

Sangen i skolen er for viktig til at det skal være opp til hver enkelt lærer å velge om de vil synge eller ikke, mener Andersen.

– Jeg forventer at regjeringen legger fram en plan for styrking av sangen i skolen. Lærere som jobber i skolen i dag må få mer kunnskap om sang. Det gjelder også for dem som mangler trygghet til å lede sangen sammen med elevene sine. Det må sikres at sang er en aktivitet i skolens hverdag. Ikke bare i musikk-timene, sier hun.

Andersen mener at sangen er et av de viktigste uttrykkene for kultur.

– Derfor må den styrkes, ikke svekkes. Det kan bidra til å ta vare på sangen som vår kulturarv og som en del av vår sangtradisjon, mener hun.