Søk i hele Klar Tales arkiv

461 treff for "asylsøkere"

Mange færre søkte Norge om beskyttelse i 2020. Det opplyser UDI.

En gruppe asylsøkere kan nå få en ny sjanse til å få oppholds-tillatelse i Norge. Regjeringen har laget en ny og midlertidig regel.

Det skal reise åtte fly fra med sårbare flyktninger fra Hellas i desember. Men ingen av dem skal til Norge.

Det store senteret i Råde har plass til 1.000 asylsøkere. Men i år har det kommet veldig få til Norge.

Gruppa Karpe gir bort penger de tjener på musikken sin.

Tyskland har planer om å ta imot 1.500 asylsøkere ekstra fra Hellas. Det opplyser kilder til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Men da må minst 8 til 10 andre land gjøre det samme.

Forskere ber om felles regler.

Tingretten dømte Arne Viste for å gi jobb til asylsøkere. De hadde ikke lovlig opphold. Nå er anken hans avvist.

Hellas vil stenge overfylte flyktning-leirer på øyene. Isteden vil de sette folk i lukkede leirer.