Søk i hele Klar Tales arkiv

256 treff for "nav"

Folk forstår ikke reglene fra Nav og ender som kriminelle. Klar Tales undersøkelse tyder på at Nav svikter dem de skulle støtte.

Gjaldt europeiske regler for trygd i Norge før 2012? I så fall er mange flere dømte en del av Nav-skandalen. Torsdag behandler Høyesterett en sak som vil ha mye å si.

De fikk hjelp hos NAV, men ble uriktig dømt som kriminelle. Kampen for noen er fortsatt ikke over.

Arbeidsministeren sier klart språk er viktig for å hindre en ny Nav-skandale.

Frp-politiker Erlend Wiborg sier Nav og andre deler av byråkratiet i Norge må «ta seg sammen». De må bruke et språk folk kan forstå, sier han. Han vil følge opp saken på Stortinget.

Du kan få feriepenger av dagpenger. Det har flertallet på Stortinget bestemt. Nav forbereder seg på å betale til sommeren.

En feil har gått utover 3.400 personer. Noen har sittet i fengsel.

Under korona mistet mange jobben eller ble permittert. Det skapte lange køer hos Nav. Nå skal ventetiden være tilbake til normalen.

Nav og Trygderetten bruker altfor lang tid på å behandle klager. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss. Han er riksrevisor.