Søk i hele Klar Tales arkiv

181 treff for "skred"

Det har gått et skred i Fauske kommune i Nordland. En person er tatt av skredet og er alvorlig skadet.

Folk savner sine kjære etter et stort skred. Flere er funnet døde i skredet i Gjerdrum.

Et nytt ras har gått i skred-området. Ingen er skadet. Men det er for farlig å fortsette letingen til fots.

Det er fare for flom og skred både i Vestland og Rogaland.

Et jordskred feide bygninger på sjøen.

Det er fare for skred flere steder i Norge.

Et snøskred tok fire personer i Troms i januar. Hunder fra politiet har funnet en død person.

I Nordland kan det komme skred. I Trøndelag må de hente fram paraplyen.

Fire skiløpere er savnet i Troms. Torsdag starter letingen igjen.

Det blir mindre nedbør enn først meldt. Likevel er det stor fare for flom, jordskred og snøskred i vest.