Mening

Rasisme i bygd og by

Norge er oss som bor og lever her. Uansett hudfarge eller hvilket land vi kommer fra.

Legen Kojo Koranteng opplever stadig rasisme. Han lever med det i sin hverdag i Norge.
Det gjør vondt å høre Korantengs historie. Han setter ord på noe mange opplever i Norge. Både innvandrere og andre med annen hudfarge eller kultur. Det han forteller, avslører også forskjeller mellom by og bygd. Forskjeller som er vanskelig å bortforklare.
Rasisme handler om fordommer. Uvitenhet. Fremmedfrykt. Redsel. Eierskap. Kunnskapsløshet. Og en manglende raushet til å dele det gode vi har her i Norge. Kanskje er dette verre noen steder i Norge enn andre. Men rasisme er uakseptabelt, uansett hvor det skjer. Det må vi få en slutt på.
Jeg oppfordrer ordførere og politikere på mindre steder til å ta tak i problemet. Snakk med dem det gjelder. Riv murer. Finn isteden felles møteplasser. Det gir også bedre integrering og inkludering på steder der noen av oss føler seg som fremmede.
Det skal ikke være oss og dem i Norge. Norge er oss som bor og lever her. Uansett hudfarge eller hvilket land vi kommer fra.

Mer fra Mening

På forsiden nå