Mening

Friluftsliv er bra for integrering

Stadig flere innvandrere går på tur. Søndagstur og friluftsliv er en viktig del av den norske kulturen.

Mange ser friluftsliv som en del av den norske folkesjela. Vi går søndagstur. Vi bruker fritiden i skogen, på fjellet, til jakt og fiske. Eller vi fyrer opp et bål og samler venner og familie rundt det.

I tiden med korona har friluftslivet blitt viktigere for mange. Det har vært den aktiviteten der det har vært få regler. Naturen er åpen hele døgnet. Nå samles stadig flere ut i naturen. Også innvandrere.

Flere innvandrere går på tur. Det viser tall fra SSB. 45 prosent av innvandrere sier at de går én til tre turer i måneden. Det er 13 prosent flere enn i 2017.

Friluftsliv er et viktig verktøy for intergrering. Vi som har vokst opp i Norge, har kanskje lært mye om friluftsliv fra foreldrene våre. De som kommer til Norge, trenger også denne kunnskapen. Den er en del av norsk kultur. Men da må de treffe folk som deler av sin erfaring.


Vil du bli bedre kjent med naboen? Bli inspirert av «Søstre og friluftsliv». Vær raus! Inviter med noen ut på tur. Lag en turgruppe i ditt nærmiljø. Få med kjente og ukjente. Det kan du også gjøre på tvers av alle korona-tiltak, om dere er få og holder god nok avstand.

God tur!

Til orientering: Redaktøren sitter i styret i Norsk Friluftsliv

Mer fra Mening

Siste utgave

På forsiden nå