Mening

Det vanskelige valget

Grensa for abort vil bli en viktig sak i valgkampen. Men saken er altfor viktig til å bli et verktøy for å skaffe stemmer.

Når er et foster et liv? Hvor lenge skal kvinnene få bestemme om de vil ta abort? Og hvor går grensa for abort?

Abortloven har satt disse grensene i Norge. Loven ble stemt fram i Stortinget i 1978. Den sikret rettigheter kvinner hadde kjempet for siden 1913. Nå er loven i spill igjen. Det kan bli vondt, opprivende og splittende. For partiene er i gang med valgkampen.

Sosialistisk Venstreparti (SV) sier de vil gi kvinnene større rettigheter. Derfor ønsker de selvbestemt abort til uke 22. Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne ønsker selvbestemt abort til uke 18. Kristelig Folkeparti (KrF) vil kjempe mot endringer i lo

Uke 12 er dagens grense for selvbestemt abort. Loven sikrer også abort senere. Men da er det abortnemnden som avgjør om kvinnene får ja.

Det er utrolig vanskelig å ta en beslutning om abort. Det blir vanskeligere jo lengre ut i svangerskapet kvinnen har kommet. Nettopp derfor er debatten om abortloven viktig. Den må ikke blir en debatt for å sanke stemmer.

Debatten bør ende i en grundig gjennomgang. Den kan skape en bedre ordning for abort, som sikrer både kvinnen og fosterets rettigheter. Samtidig må det være god nok hjelp til de barna som blir født. Med eller uten utfordringer.

Mer fra Mening

På forsiden nå