Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Bør vi ha dysleksi-vennlige skoler?

Det er egentlig skremmende at vi trenger dysleksi-vennlige skoler.

Nesten hundre skoler i Norge er blitt dysleksi-vennlige. Statsministeren sier at alle skoler i Norge burde være dysleksi-vennlige. Det ville hjulpet flere barn som sliter med lesing og skriving.

Bekkelaget skole er den siste skolen som er blitt dysleksi-vennlig. Rektor mener det kan gi bedre hjelp til alle elever. 

Derfor er det egentlig skremmende at vi får flere slike skoler. Alle barn i norsk skole har krav på opplæring som passer dem. De skal lære å lese og skrive på den måten som er best for dem. Det gjelder enten de har problemer eller ikke. 

Men i Norge skal elever i utgangspunktet også ha lik undervisning. Det stilles like krav til kunnskap i forhold til alder. Det skaper flere utfordringer.

På de dysleksi-vennlige skolene har lærerne spesiell trening. De skal se elever som har ekstra behov. Lærerne er ekstra gode på å finne riktig type læring. Slik får elevene som sliter, god hjelp ekstra tidlig.

Alle norske skoler bør ha slike lærere. Det skulle bare mangle. Derfor burde dysleksi-vennlige skoler egentlig være unødvendige. Alle skoler burde være slik!

Emneord

mening