Leder
Bildet viser Mustafa Hasan

Barnas beste må få gå foran politikk

Mustafa Hasan har fått en ny mulighet til å bli i Norge. Barnas beste må gå foran regjeringens innvandringspolitikk.

Mustafa Hasan var bare seks år da han kom til Norge. Som 18-åring får han en ny sjanse til å bli i Norge. Men først må han få saken sin behandlet på nytt av Utlendings-nemnda (UNE).

UNE ville sende 18-åringen ut av Norge. De ga ham avslag på opphold her i landet. Siden han var blitt 18 år, så mente de at han ikke lenger hadde behov for beskyttelse.

UNE skal følge norske regler for asyl. De styrer også etter det politikerne kaller innvandringsregulerende hensyn, som sier noe om hvor mange innvandrere Norge skal ha. UNE mente at Mustafa skulle ut av Norge. Innvandringspolitikken var viktigere enn Hasans behov for beskyttelse.

Men vedtaket om å sende Mustafa ut av Norge er ugyldig. Det sier Oslo tingrett. Dommen lister opp hva UNE har gjort feil. Den gir også tydelige signaler om hva UNE bør gjøre videre.

Avgjørelsen i retten er bra for Hasan. Men asylsaken hans er ennå ikke avgjort.

UNE mener moren løy om hjemlandet da hun kom til Norge. Hasan straffes for dette. Spørsmålet er nå om han får et endelig ja til å bli her i landet, etter 12 år.

Reglene om asyl i Norge er strenge. Men barnets beste og tilknytning til Norge skal telle mye. Dommen fra Oslo tingrett er klar. De sier at UNE ikke har tatt hensyn til at han var et barn fram til rett etter at dommen var klar. De tok heller ikke hensyn til helsen hans og rettighetene hans.

En 18-åring skal heller ikke straffes for morens feil. Det bryter med menneskerettighetene. For barn har en egen rett til å skape seg et nytt liv.

UNE lover ingen rask behandling. Men Hasan slipper bekymringen for å bli kastet ut før de har bestemt seg.

Mustafas hjemland er Norge. Derfor må han få bli.

Norge kan trolig vente seg en større strøm av flyktninger framover. Da må det være gode regler som sikrer riktig avgjørelse om hvem som får lovlig opphold. En sak om asyl handler om en persons framtid, et helt liv. Ikke om partipolitikk eller innvandringspolitikk.

Norge har et ansvar for å gi et trygt hjem til dem som trenger det. Spesielt barn eller de som nettopp har gått fra barn til voksen. Men fortsatt trenger ekstra støtte. Barns behov for beskyttelse må alltid gå foran innvandringspolitikken.


Mer fra Leder

På forsiden nå