Leder

Språk er viktig for å føle seg hjemme

Tusenvis av flyktninger fra Ukraina får et nytt hjem i kommuner i Norge. Der er det viktig at de lærer seg norsk.

Stadig flere flyktninger fra Ukraina kommer til Norge. Mange av dem har allerede flyttet fra asylmottaket til en norsk kommune. Der vil de bo i lang tid framover. Veronika, Dima, Ivan, Illia og Mykola har allerede begynt på skole i Norge. De ukrainske barna må lære seg norsk.

Mange ukrainere snakker flere språk. Men flyktningene har rett på å få opplæring i norsk. Da må alle norske kommuner stille opp med lærere som kan hjelpe til. Det gjelder både for barn og voksne.

Samtidig er det viktig at alle flyktninger som kommer til Norge, blir behandlet likt. De skal få den opplæringen de har rett på.

Alle barn har rett på tilpasset opplæring. Derfor er rapporten etter korona-pandemien skremmende. Mange barn fikk ikke eller fikk mangefull spesial-undervisning under pandemien. Fortsatt er det uklart hvilke følger det har fått. Hull i undervisningen blir synlig først over tid.

Krigen i Ukraina kan komme til å vare lenge. Å kunne språket er svært viktig for at flyktningene skal kunne føle at Norge er et nytt hjemme. Det er lettere å bli kjent med naboen om de snakker norsk. Det er lettere å få jobb. Men det krever en innsats, både fra flyktningene selv og fra kommunene som tar dem imot.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå