Leder

Jorda vår smelter bort

Isbreer smelter. Havet stiger. Vi har tørke. Og det blir trolig verre.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Endringene i klimaet blir tydeligere. Klar Tales journalist har opplevd på nært hold hvordan isbreene smelter. Smeltingen er nok et bevis på hvilken situasjon kloden befinner seg i.

Isbreene i Norge er et fantastisk skue. Opplevelsen av den blå isen. Isgrotter og sprekker som isen har laget mens den har beveget seg. Breer som brekker opp og kalver. Og smeltevann fra breene som skaper blågrønne vann og innsjøer.

I mange år ble isbreene større om vinteren. Snøen bygget opp mer enn det som smeltet om våren. Men slik er det ikke lenger. Isbreene forsvinner i Norge. Enda raskere skjer smeltingen lenger nord. Både isbreer og de store ismassene smelter på Grønland og Antarktis. Det gjør at havet stiger.

Forskere advarer mot følgene. FNs klimatoppmøte har slått alarm. Snart er det for sent å snu. Og oppvarmingen går stadig raskere. Det er skremmende og alvorlig.

At isbreene blir borte er også et stort tap i Norge. Det er et tap for naturen. For dyr og fugleliv. For by og bygd som er avhengig av smeltevannet. For friluftslivet og turismen. Og det er et tap for kloden vår.

Etter denne sommeren sliter selv Europa med følgene av klimaeendringene. Vi har hetebølger og tørke. Smeltingene av isbreene er bare et forvarsel på det som kommer. Og det kan bli mye, mye verre.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå