Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Statens misbruk av makt

Nav-saken har ødelagt tilliten til staten.

36 personer har måttet i fengsel fordi staten, det vil si Nav, har tolket reglene feil. Da er det ikke godt nok å si «beklager».

Arbeids- og velferdsetaten Nav har stadig fortalt om dommer i Trygderetten. Folk de mener har jukset med reglene, skal straffes. Hva da når det er staten som har gjort feil? Nå er folk behandlet som kriminelle fordi Nav har gjort en feil.

En stat er avhengig av tillit mellom dem som bor der og dem som styrer. De som jobber i staten, skal jobbe etter lover og regler som gjelder. Vi som bor her, må også følge lover og regler. Forholdet er gjensidig.

Trygd er økonomisk støtte til dem som trenger det. Det er penger vi spleiser på gjennom å betale skatt. Pengene skal komme folk som trenger det, til gode. Folk som trenger slik støtte, kan være i en sårbar situasjon. 

Trygde-saken er en skandale. Det er også et eksempel på maktmisbruk fra staten. Det er vanskelig nok for vanlige folk å følge reglene som er satt for å få Nav-støtte. Når folk straffes for juks uten skyld, er saken enda verre. 

Det blir vanskelig å se hvordan dette kan rettes opp. For hvordan kan vi være sikre på at andre regler tolkes rett av staten?

Emneord

mening