Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

190 trusler om skoleskyting

Politiet har fått 190 trusler mot norske skoler på to uker.

Det har kommet 190 trusler mot norske skoler i løpet av to uker. Noen truer med å skyte på skoler. Politiet er bekymret.

Politiet sier at de tror de vet hvilken gruppe som kommer med truslene. Politiet vet også hva motivet er. Mange av truslene følger også det samme mønsteret. Det sier Håkon Strand. Strand er stabssjef i Sør-Vest politi-distrikt. Politiet ser veldig alvorlig på truslene.

– Det kan bidra til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Det er opp til skolene selv å vurdere om de vil gjøre egne tiltak opp mot elevene, sier Strand.

Politiet vurderer truslene som falske. Det skriver NRK på sine nettsider.

Siden 14. januar i år har skoler i Sør-Vest politidistrikt fått 13 trusler om skoleskyting. I hele landet er det 190 trusler om skoleskyting. Mange av truslene kommer i sosiale medier. Det er Sør-Øst politi-distrikt som har ansvaret for etterforskningen. De blir også etterforsket lokalt.

Bare tirsdag har det kommet inn 11 trusler i hele landet.