Norge

Jens` lille bytte

Kan de nye statsrådene skaffe flere stemmer?

Statsminister Jens Stoltenberg har gjort et bytte av to statsråder fra Senterpartiet (Sp). Slike bytter av statsråder er ikke uvanlige. Men de skjer ofte når noen i en regjering har gjort noe dumt. Eller når regjeringen sliter med støtten fra velgerne.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har viftet med millionene til nye veier. Landsbruksminister Lars Peder Brekk forsøkte å bli enig med bøndene om mer støtte. Mange mener at verken Kleppa eller Brekk lyktes. Det bygges fortsatt for lite vei. Og landbruks-oppgjøret endte med at staten bestemte og bøndene gjorde aksjoner. Det er ikke rart at velgerne ønsker å støtte andre partier.

I ferske menings-målinger får partiene i regjeringen mindre støtte. Høyre har historisk stor støtte. Regjerings-partiene Sp, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) hadde ikke fått flertall om det var valg i dag. Høsten 2013 er det stortingsvalg. Kan de nye statsrådene Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum redde stemmene?

Mer fra Norge

På forsiden nå