Norge
Bildet viser Audun Lysbakken som taler på landsstyremøtet til partiet SV. Lysbakken vil utvide foreldrepermisjonen slik at fedre kan være hjemme to uker ekstra.

Fedre får to uker ekstra pappaperm

Regjeringen vil gi fedre to uker ekstra permisjon med barna. Det sier de i statsbudsjettet.

Mandag skal regjeringen legge fram statsbudsjettet. De skal vise hva de vil bruke penger på i året som kommer. Og hvor pengene skal komme fra. Men allerede nå er noe av dette blitt kjent. Regjeringen vil utvide foreldre-permisjonen til fedre. Da kan fedre være hjemme to uker ekstra med små barn. Dette vil koste rundt 650 millioner kroner, skriver avisa VG.

I dag kan foreldre velge mellom 47 uker med permisjon, eller 57 uker permisjon. Fa 1. juli neste år blir altså to nye uker lagt til. Dersom du velger 49 uker, får du 100 prosent lønn mens du er hjemme med barna. De som velger 59 uker får 80 prosent av lønna. Tre uker før fødselen er bare for mor. Det er også seks uker etter fødselen. Hittil har 12 uker vært bare for far. Nå får far 14 uker. Dette kalles fedrekvoten eller pappaperm. Resten av permisjonen kan foreldrene dele fritt.

Den nye ordningen gjør at foreldre kan velge mellom 49 uker og 59 uker hjemme med barna.

I fjor ble det også gjort endringer i fedrekvoten. Da ble den økt fra 10 uker til 12 uker. Audun Lysbakken er leder for partiet Sosialistisk Venstreparti (SV). Han sier at partiet gjør mer enn de tidligere har lovet.

– Vi sa 48 uker, nå blir det 49 uker, sier Lysbakken.

De nye reglene vil gjelde fra 1. juli 2013. Det er dersom regjeringen får det som de vil. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Partiene Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) mener SV prøver å styre hvordan familier skal leve. De må heller selv bestemme hvordan de vil dele permisjonen, mener de.

– Her blir taperen barna, dersom far ikke kan ta ut sin del av permisjonen, sier talskvinne Linda Helleland til NTB. Hun er talskvinne for familiepolitiske saker i Høyre.

Helleland mener at SV heller burde gjøre barnehagene bedre. Det er det foreldre er mest opptatte av, mener hun.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå