Norge

– Gratulerer med dagen

Onsdag 6. februar er samefolkets dag. Statsminister Jens Stoltenberg gratulerer med dagen.

6. februar er samefolkets dag. Dagen feires i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– I dag feirer vi samefolkets dag, og jeg vil gratulere alle med dagen, sier statsminister Jens Stoltenberg til nyhetsbyrået NTB.

Dagen feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Feiringen skal også vise felleskap mellom samer i forskjellige land.

– Dagen er viktig for å gjøre samisk kultur synlig, sier sameminister Rigmor Aasrud.

Samer er et urfolk i Norge. Det vil si at de bodde i landet før andre flyttet til Norge. Tidligere ble urfolk ofte kalt innfødte.

Navnet same kommer av samenes eget navn på seg selv, sámit eller sápmelaččat. I dag bor det rundt 40.000 samer i Norge, skriver Store norske leksikon. De snakker tre varianter av samisk språk. Det er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Kronprins Haakon feiret dagen i Kirkenes i Finnmark.

Lihkku beivviin (gratulerer med dagen), sa kronprinsen til barna ved kirkenes skole.

– Jeg tror at vi alle sammen har behov for å være stolte av hvem vi er, og av identiteten vår. Og da er det viktig at vi blir kjent med hvor vi er fra, og hvilke kulturelle røtter vi har. Da tror jeg også det er lettere å være seg selv, og komme andre i møte på en åpen og fin måte, sa kronprinsen.

Kronprinsen har vært i Kirkenes i to dager. Tirsdag var han sammen med sametings-president Egil Olli og kulturminister Hadia Tajik.

De fikk blant annet høre elever som joiket og spilte på trommer. Kronprinsen og Hadia Tajik fikk også prøve å kaste lasso i skolegården. Geviret satt ikke på en vilter rein, men på et gjerde.

Feiringen av samefolkets dag i Kirkenes varer hele dagen. Det blir både gudstjeneste, musikk og taler.

Norge har 16 offisielle flaggdager. Det er viktige dager det alltid skal flagges på. Samefolkets dag ble offisiell flaggdag i 2004. I år flagger regjeringen med det samiske flagget foran statsministerens kontor.

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre samenes nasjonaldag til offentlig fridag. De vil at alle skal ha fri denne dagen, slik som på 17. mai.

Årsaken er en tale kong Harald holdt for sametinget i 2009. Han sa at staten Norge er bygget opp på landområdet til to folk. Miljøpartiet De Grønne mener at dette er rett.

– Vi mener at det er naturlig å markere dette gjennom å likestille 17. mai og samenes nasjonaldag gjennom å gi fri på begge dagene, sier Tom S. Tomren. Han er fylkestings-representant for partiet.

Mer fra Norge

På forsiden nå