Norge

– Nordmenn må jobbe mer

Oljen varer ikke evig. Nordmenn må jobbe mer hvis vi skal ha det like godt i fremtiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nordmenn må jobbe mer, sier Øystein Olsen. Han er sjef for sentralbanken.

Sentralbanken kalles ofte bankenes bank. Den tilbyr banktjenester til andre banker. Norges Bank er sentralbanken i Norge.

Torsdag holdt Olsen tale for representantskapet i Norges Bank. Det er en gruppe med 15 medlemmer som blir valgt av Stortinget for fire år. De skal passe på driften til banken og se at reglene blir fulgt. Også politikere og andre personer med makt hørte på talen.

LES MER HER: Bør bruke mindre olje-penger

Olsen sa at flere nordmenn må jobbe mer for at økonomien skal fungere. Vi har gode ordninger som gjør at noen ikke jobber eller jobber deltid. Det er for eksempel barnetrygd, kontantstøtte eller sosialhjelp.

– Norge har god økonomi. Vi tjener mye penger på olje, men det er likevel grunn til å være bekymret, sa Olsen.

For oljen varer ikke evig. En dag vil det være tomt. Olsen mener at vi er altfor avhengige av oljen.

– Hvis oljeprisene faller brått og holder seg lave, blir det et sjokk for norsk økonomi, sa Olsen.

– Vi vet ikke når det kommer, men vi vet at prisene skal ned. Kanskje kommer det et fall i oljeprisen før vi aner. Og da gjelder det at vi kan endre på økonomien vår, sa han til nettavisa E24.

Dersom vi tjener mindre på oljen, må vi gjøre endringer og finne andre prosjekter å satse på. Da er det negativt at nordmenn jobber mindre enn andre.

Om noen år vil det være flere eldre enn tidligere i Norge. Før dette skjer bør vi gjøre endringer som gjør at folk vil jobbe mer og lenger.

– Endringen i pensjonen var et viktig skritt i riktig retning, sier Olsen.

Mer fra Norge

På forsiden nå