Norge
Bildet viser Joakim Jensen som øver seg på å kjøre. På bildet er også kjørelærer Bjørn-Theo Rasmussen.

Færre dør i trafikken

I 2012 døde 145 personer i trafikkulykker i Norge. Ikke siden 1950 har så få dødd på norske veier.

I fjor døde 145 personer på norske veier. Det er det laveste tallet siden 1950, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den gang kjørte 140.000 biler på norske veier. I dag er det 3,4 millioner.

– Det er veldig positivt. Spesielt når vi vet at det stadig kjører flere biler på veiene, sier Kristin Øyen.

Hun jobber i organisasjonen Trygg Trafikk.

Øyen mener det er mange grunner til at stadig færre dør i trafikken i Norge.

– Det kan skyldes at noe er blitt gjort med veiene som hadde flest ulykker, og at vi har fått tryggere biler. Vi jobber også med å fortelle hvordan folk skal oppføre seg i trafikken, sier Øyen.

LES MER HER: Ikke tøft å være død

For motorsyklister er det motsatt. I 2012 døde 17 motorsyklister på norske veier. Det er fire flere enn året før. Det døde også seks flere fotgjengere i fjor sammenlignet med i 2011. Det var like mange mopedister og syklister som døde i 2011 som i fjor.

– Dette viser at noe må gjøres med sikkerheten for dem som er i trafikken, men som ikke kjører bil, sier Øyen.

Det har alltid vært flest unge gutter som har dødd i trafikkulykker i Norge. Men nå ser det ut til at unge gutter har begynt å kjøre mer forsiktig. I fjor døde 30 personer under 25 år i trafikken. I 2011 døde 40 unge gutter. I 2010 var tallet 54, viser tall fra SSB.

Joakim Jensen er 19 år. Han har akkurat hatt sin åttende kjøretime på Alna trafikkskole i Oslo. For to år siden døde kompisen hans i en bilulykke. Det tenker han på når han setter seg bak rattet.

– Det gjør at jeg ikke kommer til å kjøre som en villmann. Før tenkte nok ungdom at det ikke er så farlig å kjøre fort og ikke følge reglene. Men alle ulykkene vi hører om, har nok endret dette, sier Jensen til Klar Tale.

Men han tror også det er andre grunner til at færre unge gutter dør på norske veier.

– Bilene blir stadig sikrere. Det er mye bedre oppmerking på veier. Det er også mange dyktige kjørelærere, sier han.

LES MER HER: Færre døde i trafikken

Bjørn-Theo Rasmussen er kjørelæreren til Joakim. Han har vært kjørelærer siden 1977. Rasmussen mener at måten ungdom lærer å kjøre på, er annerledes nå enn før.

– I gamle dager tenkte vi mer på det tekniske. Nå jobber vi mer med hvordan de som kjører tenker. Det er viktig at de selv skjønner hvordan de kjører, sier han.

Han mener også ungdom tenker annerledes nå når de skal kjøre.

– Det er ikke lenger så kult å kjøre fort. Og ungdom tenker annerledes når det kommer til alkohol. De begynner å skjønne mer og mer at det ikke er tøft å være død, sier Rasmussen.

Det har også blitt bedre veier, og ambulansefolk har blitt flinkere til å redde liv. Det har også gjort at færre dør i trafikken, mener Rasmussen.

I 2008 døde tre ungdommer i en bilulykke på Bygdøy i Oslo. Den unge mannen som kjørte, hadde drukket alkohol. De to jentene i baksetet døde også. Siden den ulykken har Trygg Trafikk jobbet mye med ungdom i trafikken.

– Å få ungdom til å si fra hvis sjåføren ikke kjører som han eller hun skal, er viktig, sier Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

Tallene fra 2012 viser også at to tredeler av de som dør i trafikken, er menn. Det mener Øyen har en enkel forklaring.

– Det er rett og slett fordi menn kjører mer enn kvinner, sier hun.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå