Norge

Nytt system for informasjon om syke

Nytt system for informasjon om pasienter skal komme i Midt-Norge. Det skal koste én milliard kroner.

Helse Midt-Norge skal bruke én milliard kroner på et nytt system. Det skal fortelle om sykdoms-historien til pasientene.

Det skal bli lettere for pasienter å få informasjon. Samtidig skal det bli lettere for de som jobber på sykehus å dele informasjon med hverandre. Dette skal skje med et nytt system for journaler der sykdomshistorien til pasienten står. Det skal koste én milliard kroner. Det skriver Adresseavisen.

Bård Helge Hofstad mener at dagens system må endres. Han er prosjektleder i Helse Midt-Norge RHF. Han mener at systemet vi har i dag ikke fungerer godt nok.

– Målet er at personer som jobber innen helse skal kunne dele informasjon lettere. Vi vil også at pasienter skal få si hva de mener om sin egen behandling. Vi vil at de skal få bedre informasjon, sier Hofstad.

Det blir jobbet med hvordan systemet med journalene skal bli. Det er ikke bestemt om helse-tjenesten i kommunen og fastlegene skal være med. Men mange som jobber med helse er glade for nyheten.

– Vi kan stå på akutten på sykehuset og få inn en person med hjerneslag. Da er det vanskelig å finne god informasjon om den pasienten. Hvis det nye systemet med journaler kan bli koblet til fastlegene, så blir det en stor og god forandring for oss. Da vil vi vite mye mer om pasienten med én gang, sier Titto Idicula. Han er overlege ved Nervosenteret ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.

Mer fra Norge

På forsiden nå