Norge

– Kirken må vie alle eller ingen

Leder for Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken vil frata kirken retten til å vie folk. Årsaken er at kirken ikke vil vie homofile.

Audun Lysbakken er leder for Sosialistisk Venstreparti (SV). Han mener at Den norske kirke er nødt til å vie alle som ønsker det. Det gjelder også homofile par. Han mener kirken må gjøre det så lenge den får økonomisk støtte fra staten. Det skriver avisa Vårt Land.

– Enten må den vie alle, eller ingen, sier Lysbakken til avisa. Han mener det bør få følger at Kirkemøtet i forrige uke sa nei til å vie homofile.

LES MER HER: Kirken sier nei til å vie homofile

– Den norske kirke kan ikke diskriminere mellom ulike typer kjærlighet. Det er dersom den skal være en folkekirke med en spesiell posisjon i samfunnet, mener Lysbakken.

SV-lederen mener at kirken har en spesiell stilling. Det er fordi den fortsatt har mye å gjøre med staten. Kirken får også mye penger fra staten.

– Det gjør at det er rimelig noen ganger å stille andre krav til Den norske kirke. Det er sammenlignet med de vi stiller til andre trossamfunn, sier han.

Også Venstre ønsker å frata Den norske kirke retten til å vie folk. Men det er av andre grunner.

– Det formelle rundt ekteskapet bør ordnes av det offentlige. Det har vi ment lenge, helt uavhengig av Kirkemøtet, sier Iselin Nybø. Hun er stortings-representant for Venstre.

Høyres stortings-representant Svein Harberg er enig med Venstre. Men han er ikke enig i Lysbakkens syn. Han mener ikke at kirken skal miste retten til å vie folk på grunn av religion. Fremskrittspartiet (Frp) ønsker å beholde ordningen slik den er i dag.

– Vigsel i kirken er en tradisjon. Jeg ser ingen grunn til å forandre på noe som fungerer bra. Det sier stortings-representant Sivert Haugen Bjørnstad.

Siste utgave

På forsiden nå