Norge
<strong>NYTT: </strong> Nettavisen Nyheteribilder.no har blitt enda bedre. Der finnes nå også oppgaver for å forstå nyhetene bedre.

Forstår nyheter med oppgaver

Nettavisen Nyheteribilder.no blir enda bedre. Nå kan lesere forstå nyhetene med egne oppgaver.

Nyheter i bilder er en lettlest nettavis med grafiske tegn som utgis av Klar Tale. På nettavisa www.nyheteribilder.no får du noen av ukas viktigste nyheter. De er gjort enklere å lese. Leserne kan lese korte nyheter. Teksten har også symboler. Slik kan innholdet forstås av folk som har ekstra store utfordringer med lesing.

– Det er viktig for vårt samfunn å få med flest mulig i skole, jobb og samfunns-debatten. For å få dette til, må folk få tilgang til informasjon. Det må skje på en måte som er tilpasset dem. Vi mener at vi gjør dette med Nyheteribilder.no, sier redaksjonssjef Gøril Huse i Klar Tale.

Fra torsdag vil Nyheter i bilder også tilby tematavler og arbeidsoppgaver. De hjelper leseren til å forstå bakgrunnen for nyhetssaken. Nettavis og oppgaver passer også for bevegelses-hemmede.

Oppgavene og tematavlene kan du abonnere på. Det finnes både abonnement for enkeltpersoner eller for hele skoler. Les mer om abonnementet her.

Tematavler med grafiske tegn kan blant annet brukes av mennesker som ikke har talespråk. Det gjør att de kan delta i en samtale om en nyhetssak. Tematavlene kan lastes ned og skrives ut. Da kan den som vil lese, isteden peke på tegnene. Slik kan de snakke om nyhetssaken.

Arbeidsoppgavene er laget for bruk i samfunnsfag for elever fra 1. til 10. klasse. Oppgavene består av scener med figurer som kan beveges rundt.

Det er også laget tavler som kan brukes til å lage setninger og historier med grafiske tegn. Det finnes også quiz på internett med grafiske tegn. Alle oppgavene er koblet mot nyheter i nettavisen nyheteribilder.no.

– Oppgavene er med på å fremme forståelse for bakgrunnen til nyhetene i nettavisen, sier prosjektleder Hilde Fresjarå til klartale.no.

Ved å flytte figurer på en elektronisk tavle eller en dataskjerm, vil lærere og elever få noe de kan se og bruke. De støtter forståelse av en nyhetssak, forklarer hun.

Fresjarå forteller at det kan være et kart som forklarer hvor en konflikt eller en annen hendelse foregår. Eller det kan være en scene fra et sykehus eller en skole.

Alle figurer har tydelig innlest lyd. Det hjelper barn til å lære hva ting heter og hva folk gjør. Det er selskapet NorMedia AS som har utviklet oppgavene for Nyheteribilder.no.

Nyheter i bilder er et unikt tilbud, også i verden.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå