Norge
Bildet viser riksrevisor Per-Kristian Foss. Han sier Justisdepartementet gjør en altfor dårlig jobb. De klarer ikke å styre arbeidet med sikkerhet og beredskap i Norge. Bildet er fra 2013.

– Altfor dårlig arbeid med beredskap

Riksrevisjonen gir kraftig kritikk til Justisdepartementet. De styrer arbeidet med beredskap altfor dårlig, sier riksrevisoren.

Riksrevisjonen har laget en rapport om Justis- og beredskaps-departementet. Den handler om arbeidet med sikkerhet i samfunnet og beredskap. Departementet får veldig sterk kritikk. Det er noe av den mest alvorlige kritikken et departement noen gang har fått av Riksrevisjonen. Det sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Vi sier at kritikken er alvorlig. Det er et uttrykk vi sjelden bruker. Det sa Foss da Riksrevisjonen torsdag la fram rapporten.

– Vi sier at Justis- og beredskaps-departementet ikke klarer å fylle sin rolle som beredskaps-departement. Det gjelder i den tiden som er gått etter Gjørv-rapporten om terroren 22. juli. I rapporten fikk departementet sterk kritikk. Saken har vært grundig behandlet i Stortinget. Likevel ser vi altså ikke noen særlig forbedring i Justisdepartementet, fortsatte Foss.

Kritikken er delt i tre, ifølge riksrevisoren. Departementet klarer ikke å styre andre departementer. Det gjelder i arbeidet med beredskap. Direktoratet klarer heller ikke å styre fylkesmennene. Og det klarer ikke å styre sitt eget direktorat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi intervjuet ledelsen i direktoratet. De sier at kommunikasjonen med departementet er dårlig. Det er det sjelden vi opplever. Når så departementet sier at kommunikasjonen er bra, ja da er det i alle fall ikke noen kommunikasjon, sa Foss.

Mer fra Norge

På forsiden nå