Norge
Bildet viser et rom med sofa, seng og to stoler på Oslo Krisesenter.

Flykter fra kvinner som bruker vold

Mange menn i Norge må flykte fra voldelige kvinner. Krisesentrene merker at flere menn søker hjelp.

Krisesentrene i Norge melder at flere menn må beskytte seg mot voldelige kvinner. Da kan de bo på krisesentre og få hjelp der. Vanligvis er det kvinner som bor på krisesenter. De må rømme fra voldelige menn. Det finnes egne krisesentre for menn. Det er nytt at så mange menn bruker dette tilbudet.

I fjor var det 136 menn som bodde på krisesentre og 225 som brukte det på dagtid. Det viser nye tall som Dagsavisen har fått fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Menn bruker også mer tid på krisesentrene enn før. I 2013 bodde menn 28 døgn på sentrene i snitt. I fjor bodde de der 33 døgn.

Loven for krisesenter sier at kommunene også må gi et tilbud til menn. Ikke bare til kvinner.

– De fleste kommuner har krisesenter. Men kvaliteten er ulik, sier Tove Bruusgaard i Bufdir.

Mer fra Norge

På forsiden nå