Norge
Bildet viser Rikard Gaarder Knutsen som er klar til å bli ordfører i Røyken kommune. Han står på en idrettsbane og viser to tomler opp. Han har på seg en blå t-skjorte som bærer logoen til FrP.

21 år og vil bli ordfører

– Jeg vet at noen mener jeg er for ung. Og at jeg mangler erfaring, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Rikard Gaarder Knutsen er 21 år gammel. Han er kandidat nummer én på Fremskrittspartiet (Frp) sin liste i Røyken kommune i Buskerud. Etter valget i høst kan han bli en av Norges yngste ordførere. Kanskje til og med den yngste?

– Jeg er klar til å ta dette ansvaret. Jeg ser på det som en stor tillit om jeg skulle bli valgt, sier Knutsen til Klar Tale. Om det ikke blir ordførerjobben han får, så vil en plass i kommunestyret også mottas med ydmykhet.

Hans unge alder har likevel ført til at noen reagerer.

– Det er folk som sier jeg er for ung. At jeg mangler erfaring. Men jeg har vært aktiv i partiet siden jeg var 15 år gammel. Jeg har fulgt med, deltatt og lært mye. Nå jobber jeg ved hovedkontoret til Frp i Oslo, forteller han. 21-åringen er også utdannet som bilmekaniker.

Ved forrige kommunestyrevalg i 2011 var Knutsen akkurat for ung til å være med på valglista. I år topper han lista. Og han har mange gode politikere med seg på lista, mener han.

– Jeg er svært engasjert og vil gjøre en innsats for dem rundt meg. Vi er opptatt av skole, helse og omsorg for de eldre. Så skal vi jobbe for at det skal bli bedre tilbud for dem som reiser med tog og buss. I dag er det for dårlig. Det må bli raskere å reise med tog. Så må det bli lettere å komme seg til Drammen fra Røyken kommune, sier Knutsen.

Ved forrige lokalvalg gjorde partiet Høyre det veldig godt mange steder. Også i Røyken. I kommunestyret sitter 13 politikere fra Høyre. Frp har tre. De to partiene samarbeider med partiet Venstre, som har to. Det er et samarbeid Knutsen mener har fungert godt.

Siden 2013 har Høyre og Frp sittet i regjering. Det er også noe som kan påvirke hva folk velger, ifølge Knutsen. Men hvordan er vanskelig å spå.

– Kommer Røyken til å ta imot flyktninger fra Syria?

– Vi skal ta vår del av ansvaret. Kommunestyret må bestemme hvor mange. Men vi må få en full oversikt over hva det vil koste. Også langt framover. Det er viktig. Da vet vi hvor mange vi eventuelt kan ta imot. Tar vi imot for mange, kan det gjøre at vi får mindre penger å bruke på andre tjenester til folk, sier Knutsen.

Torsdag kommer Klar Tales valgavis. Her kan du lese mer om høstens valg og de ulike partiene. Møt folk som kjemper for sakene de tror på. Avisa kan lastes ned fra klartale.no.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå