Norge
Bildet viser to el-biler som står til lading.

Dyrere å kjøre el-bil

Det skal bli dyrere å kjøre el-bil. Og det skal bygges super-veier for syklister. Det foreslår en ny transport-plan.

I dag ble den nasjonale transport-planen lagt frem. Dette er en plan som gjelder for 12 år for transport i Norge. Planen gjelder for årene 2018-2029. Det er Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor som har laget planen. I planen sier regjeringen hva de vil satse på innen transport.

Et av forslagene er at det skal bli dyrere å kjøre el-bil. Pengene skal brukes på kollektiv-transport. Men også på tiltak for fotgjengere og syklister.

I planen blir det foreslått lave avgifter på el-biler. El-biler må også begynne å betale bompenger. Men de skal betale mindre enn de som kjører bensin- og dieselbiler.

De som kjører elbil skal fortsatt få lov til å kjøre i kollektivfelt. Men ikke overalt. Bare på de stedene der bilistene hindrer kollektiv-transporten.

I planen blir det også foreslått å bruke 8 milliarder kroner på super-veier for syklister. Det skal lages ti nye sykkelveier i de ni største byene i Norge. På disse sykkelveiene kan man sykle i 40 kilometer i timen. To av disse super-veiene skal være i Oslo. Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø er fire av de andre byene som skal få slike veier.

I tillegg er målet å halvere utslipp fra transport innen 2030. Da må flere nye biler ha lave eller ingen utslipp. Og flere må gå eller sykle i stedet for å bruke bilen. Eller reise kollektivt.

Mer fra Norge

På forsiden nå