Norge

– Ren diskriminering

Det blir færre jobber i vernede bedrifter. Partiet SV kaller det diskriminering.

Neste år blir det 250 færre jobber for dem med nedsatte funksjonsevner. Mange av dem har funksjonshemminger, eller har andre utfordringer. Det gjør det vanskelig for dem å ha vanlige jobber.

Regjeringen kutter arbeidsplasser i vernede bedrifter. Det mener Sosialistisk Venstreparti (SV).

Men regjeringen nekter for at de kutter. De sier SV bare vil skremme, skriver nettavisa dagbladet.no.

Vernede bedrifter tilbyr jobb til personer som har problemer med å få annen jobb. Staten og kommunene betaler lønnen til de ansatte.

I 2016 er det 9.650 slike jobber. Neste år blir det 250 færre. Det skriver regjeringen i statsbudsjettet. Der foreslår de hva Norge skal bruke penger på neste år. Allerede er det lange ventelister for å jobbe i en slik ordning.

– Dette er et alvorlig angrep på retten til arbeid for alle. Det er ren diskriminering fra regjeringen, sier Karin Andersen i SV.

Slike steder er viktige for de som jobber der. Men også for samfunnet, mener hun.

Det blir gjort mye bra arbeid i slike bedrifter. De lager gode produkter. Mennesker får hjelp til å kunne jobbe. Det gir dem bedre helse, mener Andersen.

Men 250 færre plasser er ikke kutt. Det mener regjeringen.

De skal gi like mye penger til dette arbeidet neste år. Men de tror det vil bli færre plasser, sier Arbeids- og sosialdepartementet.

– Regjeringen vil finne bedre løsninger for denne gruppen, sier Christl Kvam til dagbladet.no. Hun er statssekretær fra partiet Høyre.

Siste utgave

På forsiden nå