Norge
Bildet viser ark fra et kurs i norsk.

Voksne får hjelp til å lese og regne

Frivillige organisasjoner får penger for å hjelpe voksen med å lese, skrive og regne.

Til sammen 79 frivillige organisasjoner skal hjelpe voksne. Organisasjonene skal holde kurs i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

Organisasjonen har fått 25 millioner fra Kunnskapsdepartementet. Pengene skal gi folk kunnskap som de trenger for å få jobb og i livet ellers.

– Det er positivt at flere frivillige organisasjoner hjelper voksne. Frivillige bidrag på en viktig måte til at voksne får ny kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mange ulike frivillige organisasjoner vil arrangere kurs. Pengene blir gitt til opplæring som skal foregå blant annet i krisesentre, frivillighets-sentraler, fengsler og bibliotek. Organisasjonene Røde Kors, Mental Helse, Caritas Norge og Folkeuniversitetet er noen av dem som får penger.

De skal først og fremt hjelpe voksne med lav utdanning. Folk skal få hjelp der de bor. Her kan du sjekke hvor nærmeste kurs blir arrangert.

– De frivillige organisasjonene møter voksne på mange ulike steder. Voksne som ikke er i jobb har også behov for ny kompetanse. Ofte kan ny kunnskap gjøre at de deltar i samfunnslivet. Det kan igjen gjøre at de får jobb, sier Gina Lund. Hun er direktør i Kompetanse Norge, som har det ansvaret for pengene som blir delt ut.

Nyheten ble kjent i en pressemelding fredag.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå