Norge
Bildet vises et rom der det utføres dødsstraff i Ohio i USA.

23 prosent kan tenke seg dødsstraff i Norge

Flere menn enn kvinner synes vi kan ha dødsstraff.

Rundt 23 prosent nordmenn mener vi kan ha dødsstraff. Det viser en ny undersøkelse. Den er gjort av Respons Analyse for Amnesty Norge. Avisa Vårt Land skriver om undersøkelsen.

1.000 personer ble spurt i undersøkelsen. Folk måtte svare på spørsmålet: «Jeg er mot dødsstraff uansett hvilke kriminell handling det er snakk om».

23 prosent er uenig i denne påstanden. 31 prosent av menn er uenige. 15 prosent av kvinnene er uenige.

Det er stor forskjell på menn og kvinner i undersøkelsen. 65 prosent kvinner er helt imot dødsstraff.

Det er også forskjeller når det gjelder alder. Eldre er mer åpne for dødsstraff enn unge.

Amnesty Norge er overrasket over tallene. Lederen synes tallene er skremmende.

– De viser at vi trenger en endring i holdninger blant norske menn, sier John Peder Egenæs. Han leder Amnesty Norge.

Mer fra Norge

På forsiden nå