Norge
Bildet viser et senter i Råde i Østfold hvor asylsøkere tas imot. I november kom det bare 134 asylsøkere til Norge.

Bare 134 asylsøkere til Norge i november

Det kom bare 134 asylsøkere til Norge i november. Det er det laveste antallet på én måned siden 1997.

I november kom det kun 134 asylsøkere til Norge. Antallet er det laveste på én måned siden forsommeren 1997.

Av de 134 asylsøkerne er 20 fra Syria og 17 fra Eritrea. Resten er fra 32 ulike land. 11 av asylsøkerne som kom i november, sa at de var enslige under 18 år. Det viser tall fra Utlendings-direktoratet.

Til sammen er det kommet 3.378 asylsøkere til Norge i år. Men 1.252 av disse har Norge hentet fra Italia og Hellas. Det er etter avtale med Den europeiske union.

Dermed er det så langt i år bare kommet 2.126 asylsøkere på egen hånd. Dette tallet er det laveste siden 1996. Da kom 1.778 asylsøkere til Norge.

Til sammen har 4.953 personer i år fått ja på sine søknader om asyl. Det er 66 prosent av søknadene som er behandlet.

Selv om få kommer til Norge, betyr det ikke at det er få flyktninger i verden. Mer enn 100.000 flyktet over Middelhavet til Europa første halvdel av 2017.

Mer fra Norge

På forsiden nå