Norge

Folk lever lengst på Vestlandet

– Det tyder på at vestlendingene er blant de sunneste i landet, sier lege.

Folk på Vestlandet lever tre år lenger enn folk i Finnmark. Det viser nye tall fra Folkehelse-instituttet. De har sett på hvor mange som dør av sykdommer. Det sier noe om hvor gamle folk kan forvente å bli.

– Tallene tyder på at vestlendingene er blant de sunneste. Dette kan handle om kosthold, alkohol og røyking, sier overlege Christian Lycke Ellingsen.

En nyfødt gutt fra Finnmark kan forvente å bli 77,2 år. En jente kan bli 82,3 år. I Sogn og Fjordane kan folk forvente å bli eldre.

Gutter kan bli 80,3 år og jenter 85,2 år.

Folk dør oftere av hjertesykdommer i Finnmark. De dør også oftere av sykdommer i luftveiene. Samtidig er det mange som dør i ulykker.

I Oslo er det store forskjeller. Bydeler skiller seg fra hverandre.

Kvinner dør sjeldnere enn menn i alle fylker. Det gjør at kvinner lever lenger i gjennomsnitt. Menn kan forvente å bli eldst i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Akershus.

Vi kommer til å bli eldre og eldre. Det mener Statistisk sentralbyrå. De ser fram mot år 2060.

– Da kan kanskje menn forvente å bli 87 år. Kvinner kan bli 89 år, sier Lycke Ellingsen.

Siste utgave

På forsiden nå