Norge

Rødt større enn Venstre og KrF

Arbeiderpartiet vil være helt avhengige av Rødt for å kunne ta over makten. Det viser menings-måling.

Venstresiden har flertall på Stortinget i en ny menings-måling. Den er laget av Norstat for avisa Vårt Land i slutten av april.

Årsaken til at venstresiden gjør det bra, er at både Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre havner under sperregrensen på 4 prosent. Begge partiene får 3,7 prosents støtte. Samtidig holder partiet Rødt seg over sperregrensen.

Rødt holder seg på 4 prosent. Likevel tar de plasser på Stortinget som Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp) er avhengige av. Det er for å få flertall til å danne regjering.

– De som trodde at Rødt var et blaff eller «enmanns-show», har undervurdert oss. Vi er kommet for å bli, sier Bjørnar Moxnes til Vårt Land. Han er leder for Rødt.

Høyre er fortsatt det største partiet. De har 26,4 prosents støtte. Arbeiderpartiet henger etter med 24 prosent. Frp har 15,4 prosents støtte.

Svein Erik Tuastad er valgforsker. Han tror den store støtten til Rødt, SV og Sp kan være med og dra Ap mot venstre. Det kan gjøre at partiet slutter å søke støtte hos dem som stemmer på partiene i sentrum av politikken.

– Ap vil trolig virke mer radikalt. De må vinne tilbake velgere som er tapt til de andre venstrepartiene, sier Tuastad. Han jobber ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Partiene til venstre ville fått til sammen 86 plasser på Stortinget. Det er dersom det var valg nå, ifølge målingen. Det kunne gitt en regjering ledet av Aps leder Jonas Gahr Støre. Ap får 45 plasser, mens Rødt og SV får 20 til sammen. Det er like mange som Senterpartiet får. I tillegg får Miljøpartiet De Grønne (MDG) ett mandat som de har i dag.

For de andre partiene er støtten slik: KrF 3,7 prosent, Sp 10,9 prosent, SV 6,8 prosent, Venstre 3,7 prosent, Rødt 4 prosent og MDG 2,9 prosent.

Målingen er laget etter 933 intervjuer fra 24. til 30. april.

Mer fra Norge

På forsiden nå