Norge
Bildet viser en far som er hjemme med barn.

Krever lik behandling av far og mor

Tilsynet ESA tar Norge til domstol i Luxembourg.

Nordmenn nyter gode ordninger når de får barn. Foreldrepenger sikrer foreldre inntekt. Slik kan de være hjemme med babyen i rundt ett år.

Men morens jobb og inntekt har mye å si. Far kan som regel ikke få sin del av foreldrepengene om mor ikke har jobbet. Det hjelper ikke at bare han har jobbet.

Skal far ha mer permisjon med penger, må mor jobbe eller studere samtidig. Eller være for syk til å ta seg av barnet. Hun kan også være med på et program for innvandrere. Det skriver arbeids-og velferdsetaten Nav på sine nettsider.

Mor møter ikke de samme kravene som far.

– Dette er ikke likestilling, mener tilsynet ESA. Tilsynet passer på at landene følger avtalen EØS. Dette er en avtale Norge og andre land har med Den europeiske union (EU).

Nå tar ESA Norge til en domstol i Luxembourg. Domstolen skal avgjøre om Norge bryter avtalte regler.

ESA mener at Norge bryter regler for likestilling.

– Lik behandling er viktig i EØS-avtalen. ESA vil stille Norge til ansvar. Norge behandler kvinner og menn forskjellig. Det er ikke lov, Bente Angell-Hansen i en pressemelding. Hun er president i ESA.

ESA begynte å granske Norge i oktober 2015. Flere norske fedre hadde klaget.

Det ble holdt møter i Oslo. Målet var å bli enige, men det virket ikke.

De norske reglene bryter ikke regler for likestilling, ifølge regjeringen.

– Norge må ikke tilby betalt permisjon til foreldre. Men det gjør de. Og da må ordningen behandle kvinner og menn likt, sier Angell-Hansen.

Ordningen er positiv. Den skal gjøre at mødre velger å jobbe. Det skal føre til mer likestilling i arbeidslivet. Det mener departementet som jobber med likestilling i Norge.

Slik positiv diskriminering kan være lov. ESA er ikke enig.

Flere partier har snakket om å endre reglene for foreldrepenger. Men det har ikke kommet endringer.

Endringer blir dyrere for staten, skriver nyhetsbyrået NTB.

Kanskje hjelper det å fjerne kontantstøtten? Det har Arbeiderpartiet sagt. Denne støtten koster staten enda mer i året.

Kontantstøtte gis til foreldre som vil være hjemme med ettåringer. Alternativet er å sende barna i barnehagen. Ikke alle ønsker det for så små barn.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå