Norge

Dette er årsakene til dødsulykker i trafikken

Statens vegvesen har undersøkt over 100 dødsulykker.

Stadig færre dør på norske veier. I fjor døde 107 mennesker i trafikken. Det er et lavt tall sammenlignet med tidligere år.

Statens vegvesen har undersøkt ulykkene nøye. De ville finne ut hva som førte til ulykkene.

Høy fart og at føreren gjorde noe feil. Dette er de to hovedgrunnene.

I over fire av ti ulykker gjorde føreren feil. Høy fart var trolig en del av årsaken i tre av ti ulykker.

– Ofte er det en kombinasjon. Lite erfaring og kunnskap kan føre til at føreren gjør feil. Det kan også føre til uansvarlig oppførsel, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Vegvesenet er bekymret, selv om det er færre ulykker.

– Det er for mange ulykker i høy fart. Det er godt kjent at høy fart fører til alvorlige ulykker, sier hun.

Folk må kjøre saktere. Bare slik kan vi få enda færre ulykker der folk dør, mener Ranes.

Vi vet at vi ikke skal kjøre når vi er ruset. Likevel skjer det. Rus var trolig en del av årsaken i to av ti ulykker. Førere var ikke bare påvirket av alkohol. Noen hadde også tatt medisin eller narkotika.

Siste utgave

På forsiden nå