Norge
Bildet viser Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo. Så langt i år har UNE blitt saksøkt i 80 til 90 saker.

Like mange saksøker UNE

I 2018 har Utlendingsnemnda (UNE) blitt saksøkt i 80 til 90 saker. De siste årene har vi ikke hatt noen nedgang i antall søksmål, sier UNE.

Så langt i år har Utlendingsnemnda (UNE) blitt saksøkt i 80 til 90 saker. Nemnda behandler klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak.

Mange saksøker UNE fordi de er uenige med nemdas avgjørelse. Å saksøke UNE betyr at du går til rettssak. Det kan du gjøre for å få et vedtak dømt ugyldig.

I 2017 ble UNE saksøkt i 152 saker. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med 2016. Da ble UNE saksøkt i 143 saker.

Gustav Haver jobber hos Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen jobber med saker som handler om avgjørelser fra UNE.

– I 2017 avsluttet vi behandlingen av 91 klager rettet mot UNE. I to av disse sakene fikk UNE kritikk og vi fant feil, sier Haver.

Ifølge UNE har ikke antallet søksmål økt.

Ingvild Bjørlin Solberg jobber i UNE.

– I gjennomsnitt har vi hatt like mange søksmål de siste sju årene. Vi opplever ingen økning i antall søksmål. Men heller ingen nedgang, sier Solberg.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå