Norge
Bildet viser statsminister Erna Solberg sammen med flere somaliere.

Innvandrere fra Somalia er mest fornøyde

Folk fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia er minst fornøyd.

Innvandrere fra Somalia er mest fornøyde av alle innvandrere i Norge. Det viser en undersøkelse laget av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt at somaliere er såpass fornøyde, sier Anders Barstad i SSB.

– Vi vet at mange i denne gruppa har problemer med økonomien og andre ting i livet. Over 40 prosent sier at de har problemer med å ha nok, sier Barstad til NTB.

Folk fra Somalia får 8,8 poeng i gjennomsnitt i undersøkelsen. Deltagerne svarte på en skala fra 1 til 10. Der var 0 mest misfornøyd. 10 var mest fornøyd.

SSB spurte ulike spørsmål om livet. Innvandrere fra 12 land var med.

Her er noen av de viktigste svarene fra undersøkelsen:

– Somaliere var mest fornøyde. 66 prosent av somalierne svarte at de er «svært fornøyd».

– Færrest var også misfornøyde i denne gruppa. Bare 7 prosent var misfornøyde av somalierne.

– 14 prosent totalt av innvandrerne er misfornøyde. De svarte mellom 0 og 5 på skalaen.

– De mest misfornøyde er fra Iran, Irak, Tyrkia og Polen.

– 42 prosent av alle innvandrerne var svært fornøyd.

– Innvandrere blir stadig mer fornøyd jo lenger de bor i Norge.

– De blir også mer fornøyde jo bedre de blir i norsk. Det er tre ganger flere misfornøyde innvandrere blant dem som snakker dårlig norsk. Det er sammenlignet med dem som snakker god norsk.

Folk fra Somalia er den tredje største gruppen med utenlandsk bakgrunn i Norge. Den største er folk fra Polen. Deretter følger folk fra Litauen.

Rapporten fra SSB heter «Livskvalitet blant innvandrere».

Så fornøyde var innvandrerne på en skala fra 1 til 10

Somalia: 8,8

Sri Lanka: 8,5

Bosnia-Hercegovina: 8,3

Kosovo: 8,2

Pakistan: 8,1

Afghanistan: 8,1

Eritrea: 8,1

Tyrkia: 7,9

Irak: 7,7

Polen: 7,6

Iran: 7,5

Vietnam: 7,0

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå