Norge
Bildet viser fjellet Sukkertoppen på Svalbard, med typiske hus foran. De siste årene har det gått flere ras fra fjellet. Endringer i klimaet gjør at mange hus må rives eller flyttes.

Må rive hus fordi bakken tiner

Bakken under bygg på Svalbard smelter. Mange hus må rives eller flyttes.

Permafrosten under bygg på Svalbard smelter. Det gjør at verdens frølager må endres. Hytter må flyttes og 250 hus må rives.

Permafrost er grunn som er frosset hele året. På Svalbard står bygningene på pæler laget av tre. Disse er slått ned i permafrosten. Men endringer i klimaet gjør at mer og mer av bakken tiner. Træpælene kan dermed råtne. Underlaget til husene er ikke lenger stabilt. De får store skader når grunnen ikke er like fast lenger. Det skriver avisa Aftenposten.

Endringene i klimaet gir også større fare for skred.

Rundt 250 hus ligger i faresonen. Trolig må de som bor der, flytte. 100 av boligene er til studenter.

Staten må betale 220 millioner kroner for å rette opp skader og hindre nye.

60 nye boliger skal erstatte hus som ble tatt av to snøskred. Disse skal stå på stål som festes i fjellet.

Staten må også bruke masse penger på sikring av skred. I tillegg skal det bygges en svær fryseboks. Den skal sikre rett temperatur til verdens frølager. Dette kommer til å koste 100 millioner kroner. Landbruks- og matdepartementet må betale, skriver avisa.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå