Norge

Vold i mange innvandrer-familier

Nesten halvparten av barna i saker om familievold er fra innvandrer-familier. Det melder kanalen NRK.

Kanalen NRK har gått igjennom dommer. Det er dommer hvor barn har vært med i rettssaker mot medlemmer i familien. Kanalen har sett på alle slike dommer fra norske rettssaler i mars, april og mai.

Det ble dom i 84 saker. I alt 135 barn var med i sakene. Av disse er 63 barn i familier med bakgrunn som innvandrere. Det vil si hele 47 prosent. De fleste har bakgrunn fra Afrika og Asia. Mange er fra Afghanistan og Pakistan, viser undersøkelsen til NRK.

Ragnhild Bjørnebekk forsker på vold ved Politihøyskolen. Hun er bekymret over tallene. Hun mener alle som kommer til Norge, må få tilbud om psykologiske undersøkelser.

Statistikken kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller. Det mener Bjørnebekk.

– Lovene er forskjellige i Norge sammenlignet med mange andre land. Det kan være at personer kommer land med autoritære diktatur. Der ligger makten i slekten og familien. De har ikke alle disse organisasjonene som vi har i utviklings-landene, forteller Bjørnebekk.

Hun mener mye handler om æres-kultur. Dessuten er det mange innvandrere som flykter fra traumaer, ikke minst krig. Det sier Bjørnebekk.

Mer fra Norge

På forsiden nå