Norge

50.000 får ingen glede av mer barnetrygd

Neste år blir barnetrygden høyere. Det får ingenting å si for barn i familier som får sosialhjelp.

Fra neste år blir barnetrygden litt høyere. Men titusenvis av barn får ingen glede av dette. Det gjelder barn i familier som får sosialhjelp.

De aller fleste kommuner regner nemlig barnetrygden som inntekt. De trekker pengene fra før de regner ut hvor mye sosialhjelp familien skal få. Det skriver avisa Dagbladet.

65 kommuner regner ikke barnetrygden som inntekt. Oslo og Bergen er blant dem.

I fjor var det 47.878 barn i familier som fikk kuttet i sosialhjelp. Det var på grunn av barnetrygden, viser tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Barnetrygden økes neste år, for første gang siden 1996. Kristelig Folkeparti (KrF) krevde dette da de forhandlet om statsbudsjettet. Barnetrygden går til alle barnefamilier. Den øker med 1.000 kroner i året fra 1. mars.

Både Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt mener reglene bør endres. De ber KrF presse på for å få til dette. De mener kommunene ikke bør regne barnetrygden som inntekt. Og dermed gi mindre i sosialhjelp.

– KrF har selv sagt de vil heve barnetrygden for å hjelpe fattige familier. De løftene er ikke mye verdt om vi ikke får slutt på kutt i barnetrygden for dem som får sosialhjelp, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Mer fra Norge

På forsiden nå