Norge

Flere hundre barn bor på hemmelig adresse

385 barn i Norge bor på hemmelig adresse. En psykolog er bekymret.

Vi trenger mer forskning på barn som bor på hemmelig adresse. Det mener psykolog Stian Tobiassen. Han jobber ved Stine Sofie Senteret. De jobber med barn som har opplevd vold.

– Hele livet handler om å unngå en fare. Det kan skape dårlig helse, sier Tobiassen.

385 barn i Norge bor på hemmelig adresse. Det viser tall fra politi-enheten Kripos. I tillegg bor barn på hemmelig adresse i regi av barnevernet. Disse finnes det ikke nasjonale tall på, ifølge kanalen P4.

Det finnes lite kunnskap om hvordan disse barna har det, sier Tobiassen. Men vi vet at andre har fått dårligere helse av å være usikker i hverdagen, sier han. Barna er på en måte på flukt i sitt eget land, mener Tobiassen.

– De lever med en mulig fare i hverdagen sin. De må beskyttes ved at vi tar bort identiteten deres, sier psykologen.

Barna blir tatt bort fra miljøet der de skulle vokse opp. Det er vanskelig, sier Tobiassen. Det er enda vanskeligere fordi barna sliter med andre problemer i tillegg.

– Vi fjerner barna fra en fare. Men vi fjerner også de trygge forholdene barna har rundt seg, sier han.

Mer fra Norge

På forsiden nå