Norge

Mer penger til asylsøkere - kutt i bostøtten

Norge skal bruke 250 millioner kroner mer på asylmottak. Færre får bostøtte. Les mer om hvordan regjeringen vil bruke penger framover.

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai. Det er en ny plan om hvordan Norge skal bruke penger i 2019.

Finansminister Siv Jensen snakker om budsjettet fra klokka 11 tirsdag.

Mange punkter i planen er blitt kjent på forhånd. Det kan du lese om her.

Her er noen flere punkter:

Mer penger til asylmottak

Regjeringen vil bruke 253 millioner kroner ekstra på asylmottak. Årsaken er at Norge trenger flere plasser. Plassene koster også mer enn forventet. Mottakene bruker mer penger per person enn planlagt.

Mer penger til integrering

Norge trenger mer penger til integrering av flyktninger, skriver regjeringen. Flere skal ha hjelp enn først antatt. Samtidig har noen handikap eller andre vansker.

Færre får bostøtte

4.200 færre personer vil få bostøtte i 2019. Regjeringen vil bruke 22,8 millioner kroner mindre. Bostøtte er et tilbud til dem med dårlig råd.

Flere skal få egen bolig

Regjeringen øker samtidig tilskuddet som brukes til å hjelpe folk å få egen bolig. Det handler om at folk med lav inntekt kan skaffe seg og beholde en egen bolig.

Flere skal få omsorgsplass

Regjeringen vil ha 900 nye plasser for folk som trenger omsorg hele døgnet. Det betyr 1,6 milliarder flere kroner i 2019.

Bøndene får mer for skadde avlinger

Sommeren 2018 var varm og tørr. Mange bønder har søkt erstatning fordi avlinger ble ødelagt. Regjeringen vil bruke mer penger på dette.

Mindre til sikring mot ras

Regjeringen skal bruke mindre penger på å sikre veier mot ras. Årsaken er at noen prosjekter ble annerledes enn forventet, skriver regjeringen.

PST skal jobbe mer mot spionasje

Politiets sikkerhetstjeneste PST får mer penger. De skal brukes til å forhindre at andre land spionerer på oss, eller forsøke å ødelegge og påvirke i Norge.

Sjøforsvaret får mer penger

Årsaken er at de må dekke utgifter etter at fregatten Helge Ingstad forliste. Forsvarsdepartementet får 486,3 millioner kroner mer.

Hurtigbåter skal bli mer miljøvennlige

Fylkeskommunene får 25 millioner kroner. Pengene skal brukes til å sørge for at hurtigbåter slipper ut mindre giftige stoffer.

Venter med Ringeriksbanen

Den nye toglinja skal gå mellom Hønefoss i Buskerud og Sandvika i Bærum i Akershus. Regjeringen venter med å starte byggingen. Det sparer de 511 millioner kroner på i 2019.

Tog skal bli sjeldnere forsinket

250 millioner kroner skal sørge for at det blir færre forsinkelser. Det gjelder på strekningen mellom Asker og Lillestrøm i Akershus. Denne strekningen brukes av flest nordmenn.

Lisenskontoret i Mo i Rana stenger

Kanalen NRK skal få penger på nye måter. Det blir slutt på å betale lisens. Dermed stenger Lisenskontoret i Mo i Rana i Nordland. 106 personer mister jobben. Men samtidig skaper regjeringen 70 nye jobber på Nasjonalbiblioteket. De har også en avdeling i Mo i Rana.

Mer fra Norge

På forsiden nå