Norge

– Vi må snakke om volden i skolen

Lærer Knut Larssen ble slått av en elev. Men han vil helst snakke om hvorfor volden skjer.

– Ja, jeg har blitt skadd av en elev. Men volden kom ikke som følge av raseri. Eller fordi eleven ville meg noe vondt. Vi var uenige. Derfor slo eleven. Mye var gått galt før det skjedde, sier Larssen til Klar Tale.

Larssen jobber som lærer på en skole på Østlandet. Han vil ikke si hvor eller hele navnet sitt. Det er for å beskytte eleven sin.

Larssen skulle vært på jobb denne onsdagen. Isteden er han hjemme. På nesa har han strips og et stort plaster. Det er det synlige tegnet på en annerledes dag på jobben. Tirsdag ble han slått med en ute-kost av en eldre elev. Larssen endte på legevakta.

– I dag har jeg mest vondt i nesa, sier han.

Larssen snakker varmt om eleven sin. Han sier han fikk tre klemmer fra eleven før han dro til legen.

– Eleven sa også unnskyld, helt av seg selv. Jeg har ikke noen problemer med å møte eleven igjen, sier han.

Han forklarer at han tok en prat med eleven.

– Jeg fortalte eleven at jeg fortsatt vil jobbe med eleven. Men at jeg er sint for det eleven gjorde. Jeg prøve å hjelpe eleven til å skille mellom hva eleven gjorde og personen, sier han.

Larssen vil helst snakke om hvorfor vold mot lærere skjer. Og hva som kan gjøres med det.

– En ting er å feire 17. mai med plaster på nesa. Det er mye vanskeligere å kjenne på hva det gjør som meg som lærer. Hvorfor mislykkes jeg, slik at det ble for mye for eleven? Nå har det skjedd. Hvordan kan vi bruke det her på en god måte for elevene, spør Larssen.

Han delte et bilde av seg på nettet rett etter hendelsen. Det viste en blodig og opphovnet nese. Bildet ble delt på en Facebook-gruppe for bare lærere.

Over 200 personer skrev noe om bildet i gruppa. Mange var bekymret for ham. Andre mente det var feil å fortelle om hendelsen. De mente at han brøt taushetsplikten. Det er strenger regler for hva lærere kan si og ikke si om elevene.

– Vi er så redde for taushetsplikt og vern av personer. Men det er viktig å snakke om at det skjer vold mot lærere, sier han.

Ikke minst å fortelle hva som har skjedd mer detaljert.

– Det er store forkjeller på vold mot en lærer der det er fare for liv. Og min sak, der eleven slår som følge av blant annet frustrasjon. Vi må skille mellom årsaken til volden. Da kan vi også lettere finne ut av hvorfor det skjer. Da kan få mer kunnskap. Når vi vet mer, kan vi gjøre mer, sier læreren.

Larssen har meldt om volden til skolen. De har tatt vare på ham. Larssen kommer også til å melde volden til politiet. Han mener det er til det beste for eleven det gjelder.

– Jeg ser det som at skolen har sviktet for denne eleven. Eleven er ikke møtt på riktig måte. Derfor skjer volden mot meg. Men det kan være helt andre ting når det skjer andre situasjoner med vold. Men vi snakker altfor lite om dette i skolen, sier han.

– Hva bør denne saken dette føre til?

– Vi må finne ut hva som har skjedd og hvorfor. Ellers ender det som vanlig: Alle var enige om at det var dumt at eleven slo.

Larssen er ikke redd for å gå på jobb igjen.

– Men hva hvis det var snakk om alvorlig skade?

– Da ville kanskje vært annerledes. Men jeg synes det var så fint det noen sa i debatten på Facebook:

«Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har vansker». Det støtter jeg, sier Larssen.

Siste utgave

På forsiden nå