Norge

Mange har dårlige holdninger til minoriteter

– Personer som er mørke i huden, kan aldri bli helt norske. Det svarte 16 prosent i en undersøkelse.

Vil folk som er mørke i huden kunne bli «helt norske»? Nei, mente 16 prosent av de som deltok i en undersøkelse.

Mens 20 prosent mener at en innvandrer fra Sverige aldri kan bli helt norsk. 39 prosent mener at en innvandrer fra Somalia aldri kan bli helt norsk.

Forsknings-stiftelsen Fafo har utført undersøkelsen for Barne-, ungdoms og familie-direktoratet (Bufdir).

– Vi er overrasket og bekymret over enkelte av funnene. Blant annet er det trist å se at meninger om rase og hvor folk kommer fra, kommer i veien for hvem vi mener er norske. Det sier Mari Trommald. Hun er direktør i Bufdir.

Mange mener det er greit å diskriminere kvinner som bruker hodeplagget hijab. Det viser undersøkelsen. 19 prosent mener det ikke er nødvendig med en reaksjon mot den som diskriminerer. Det gjelder når en kvinne med hijab blir diskriminert når hun søker jobb.

38 prosent sier at de helst ikke ville hatt romfolk som naboer.

– Folk har ulike holdninger til ulike grupper. Det er vi overrasket over. Alle gruppene er beskyttet av loven. Det er vanlig å ha dårlige holdninger til enkelte grupper. Folk mener i større grad det er greit at disse diskrimineres. Vi er bekymret for følgene av dette, sier Trommald.

Siste utgave

På forsiden nå