Norge
Bildet viser statsminister Erna Solberg

Sjekk hvor skolene er best og verst

Skolene lærer barna våre matte og norsk. Noen fylker har bedre skoler enn andre, ifølge nye tall.

Hvor godt klarer skolene å lære barna dine fag de trenger? Det er store forskjeller i Norge, ifølge en ny oversikt.

Det står dårligst til i fylket Finnmark. Nesten halvparten av skolene der er dårligere enn gjennomsnittet i Norge. Det gjelder 1. trinn til 4. trinn. I Troms fylke er 35 prosent av skolene dårligere en snittet.

Skolene i Oslo og i Sogn og Fjordane er best for de yngste elevene. Der er det få skoler som er dårligere enn gjennomsnittet i Norge.

Hvorfor er det så store forskjeller? Regjeringen jakter på svar.

– Det er forskjell på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. Det viser disse tallene, sier statsminister Erna Solberg.

Elever har forskjellige bakgrunner. Noen har foreldre med høy utdanning. Andre har foreldre med lavere utdanning. Noen foreldre tjener mye penger, andre mindre. Men det er ikke disse tingene som skal avgjøre hvordan barna gjør det på skolen, mener Solberg.

– Det er skolens ansvar. Skolen skal sørge for at det er elevenes innsats og talent som teller, sier hun.

Solberg ber lokale politikere gjøre noe. De bør bruke tallene til å gjøre skolene sine bedre.

Oversikten viser hvor bra skolene hjelper elevene fram til resultater. Tallene tar hensyn til bakgrunnen til elevene. De tar også med resultater fra prøver. Dette gjelder kun de eldste elevene.

På 5. trinn til 7. trinn er det Telemark som gjør det dårligst. Der er 38 prosent av skolene dårligere enn gjennomsnittet. Oslo er best igjen. Bare 10 prosent av skolene er dårligere enn snittet for hele landet.

Finnmark gjør det dårligst igjen på trinnene 8 til 10. Der er det Telemark som gjør det best. Bare 8 prosent av skolene er dårligere enn snittet.

– Vi har fått viktig kunnskap. Nå vet vi hvordan skolene hjelper til, sier Jan Tore Sanner. Han er kunnskapsminister.

Men ministeren vil vite mer. Hva kjennetegner skolene som gjør det best? Hva mangler skolene som gjør det dårligst?

– Vi skal skaffe mer kunnskap om dette. Jeg gir jobben til Utdannings-direktoratet, sier Sanner.

Oversikten har et langt navn. Den kalles for skolebidrags-indikatorer. Disse forsøker å vise skolenes innsats.

Et fylke kan ha flere gode skoler, selv om det gjør det dårlig på indikatoren. Det kan være store forskjeller i samme fylke, skriver nyhetsbyrået NTB.

Kommunene eier skolene barna våre går på. Det gjelder barneskoler og ungdomsskoler. Fylkene har ansvaret for de videregående skolene.

Her er en kort liste:

1. til 4. trinn

Best: Oslo, Sogn og Fjordane og Akershus

Dårligst: Finnmark, Troms og Aust-Agder

5. til 7. trinn

Best: Oslo, Troms, Rogaland

Dårligst: Telemark, Vest-Agder, Hedmark

8. til 10. trinn

Best: Telemark, Østfold, Sogn og Fjordane

Dårligst: Finnmark, Troms, Nordland

Kilde: NTB

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå